Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej „Na Cygańską nutę”
Gdzie mieszka miłość? Wiadomo – w cygańskim taborze, wśród ludzi ceniących sobie wolność i niezależność. Koncert muzyki niezwykle dynamicznej, a przy tym zmysłowej, nierozłącznie kojarzącej się z kolorowymi strojami – oto propozycja spędzenia niezapomnianego wieczoru „Na cygańską nutę”. Przed Państwem roztańczone czardasze, roześmiani wokaliści, płaczące skrzypce, przegląd najpiękniejszych arii operowych, operetkowych i musicalowych kojarzących się z Cyganami – od „Trubadura” i „Carmen” po
„Cygańską miłość” i „Dzwonnika z Notre Dame”. A do tego porcja ognistego folkloru Romów z całej Europy, od Hiszpanii i Francji po Węgry i Bałkany – rytmy gorące jak palinka i papryka oraz słodkie jak tokaj… Zapraszamy do wspólnej zabawy i śpiewania razem z nami „Ore ore”!


Część I
1. J.Strauss-syn – Uwertura do operetki „Baron cygański” (orkiestra)
2. I.Kálmán – Czardasz Maricy „Gdzie mieszka miłość” z operetki „Hrabina Marica”
3. I.Kálmán – Aria Tasilla „Graj, Cyganie” z operetki „Hrabina Marica”
4. F.Lehár – Czardasz Ilony „Kiedy skrzypki grają” z operetki „Cygańska miłość”
5. J.Strauss-syn – Aria Barinkaya „Wielka sława to żart” z operetki „Baron cygański”
6. V.Monti – Czardasz
7. G.Bizet – Habanera z opery „Carmen”
8. G.Verdi – Aria Manrica „Di quella pira” z opery „Trubadur”
9. R.Cocciante – Modlitwa Esmeraldy „Ave Maria Païen” z musicalu „Dzwonnik z Notre Dame”
10. F.Raymond – Aria „Juliszka” z operetki „Błękitna maska”
11. F.Raymond – Czardasz „Graj, Cyganie, graj” z operetki „Perła z Tokaju”
12. I.Kálmán – „Jaj, mammám, życie krótkie” z operetki „Księżniczka czardasza”

Część II
1. J.Brahms – „Taniec węgierski” (orkiestra)
2. E.Macias – „Zingarella” (Elena)
3. Trad. „Čaje Šukarije” (Elena)
4. A.Ferraris – „Oczy czarne”
5. Š.Bajramović – „Mesečina” (Elena)
6. Trad. „Gelem, gelem” (Elena)
7. „Aj gene Roma” (Elena)
8. Trad. „Nane coha” (Elena)
9. Trad. „Cyganeczka Zosia”
10. W.Wysocki – „Ech, raz, jeszcze raz” (Elena)
11. Trad. „Hop, hop, hop” (Elena)
12. Trad. „My, Cyganie” („Ore ore”) (wszyscy)

Polecamy